Nieuws van Moba

"Wij houden u op de hoogte"

Ontwerpwedstrijd Rotonde Stationsweg-Van Wijnbergenlaan

Sinds de opening van de Harselaartunnel en de aanleg van het nieuwe fietspad begint de Stationsweg een mooi stukje Barneveld te worden. De nieuwe rotonde Stationsweg – Van Wijnbergenlaan is echter nog wel erg kaal, vinden Moba en de gemeente Barneveld. “Wij bezetten inmiddels meerdere panden aan de Stationsweg en zijn bezig met een renovatie van ons hoofdkantoor. Het voelt voor ons heel passend om deze nieuwe rotonde te adopteren. We zien het als een extra visitekaartje voor ons bedrijf en hopen op een mooi eindresultaat” aldus woordvoerder Marieke van den Brink van Moba.

 

Voor de invulling van de rotonde zet Moba een ontwerpwedstrijd uit onder medewerkers en inwoners van de gemeente Barneveld. Dus alle kunstenaars, industrieel ontwerpers of anderszins creatieve geesten, iedereen wordt van harte uitgenodigd zijn/haar ontwerp in te dienen. De realisatie ligt in handen van Moba en haar vaste hoveniersbedrijf. Het mooiste ontwerp, dat ook uitvoerbaar is, wordt gerealiseerd.


Moba neemt de uitvoering van het ontwerp, de aanleg van de beplanting en het onderhoud voor haar rekening. Hoe beter uitgewerkt en aantrekkelijker het idee is, hoe groter de kans dat je wint.

Ontwerpen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de hovenier en Moba, waarna er 3 ontwerpen worden geselecteerd. De landschapsontwerpers van gemeente Barneveld  kiezen uiteindelijk het best passende ontwerp en keuren deze goed, eventueel na afstemming en mogelijke aanpassingen met de ontwerp(st)er, Moba en de hovenier.

 

Enthousiaste ontwerpers kunnen tot woensdag 29 januari 2020 hun idee indienen bij Marieke.van.den.brink@moba.net. (tevens het adres voor meer informatie)

 

 

Regels voor het ontwerp:

- Het ontwerp dient te bestaan uit:

1. een kunstobject wat het karakter en de bedrijfsactiviteiten van Moba weerspiegelt

2. Groene beplanting

 

Daarbij gelden de volgende regels:

- het doorzicht over de rotonde door automobilisten moet verhinderd worden

- de buitenste ring (100 cm) van de middenberm moet zo laag mogelijk blijven

- het groen mag geen overlast veroorzaken voor de weggebruikers

- het ontwerp dient zo ingericht te zijn dat het bestand is tegen eventuele weersinvloeden, schade of vandalisme

- de werking en zichtbaarheid van lichtmasten en bewegwijzering mag nimmer gehinderd worden

- Beeldkwaliteit: De rotonde is een blikvanger en moet een positieve uitstraling hebben. Bovendien moet het, naar oordeel van de gemeente, passen in de omgeving. Bij toepassing van beeldende kunst dient dit in overeenstemming te zijn met het betreffende beleid en voortvloeiende wet- en regelgeving.

 

 Regels voor sponsorborden met logo Moba:

Aan de volgende criteria moeten sponsorborden op rotondes voldoen:

  • per rotonde mogen maximaal vier borden geplaatst worden met ieder een grootte van maximaal 70 cm breed, maximaal 50 cm hoog en waarbij de bovenkant van het bord niet hoger reikt dan 70 cm boven het maaiveld.    

  • de borden dienen minimaal 1 meter uit de rand van de verharding te worden geplaatst

  • De borden mogen niet worden verlicht en mogen niet worden voorzien van fluorescerende of reflecterende materialen.

  • De opdruk mag slechts de bedrijfsnaam, logo en/of bedrijfsslogan bevatten met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde.
  • De borden mogen niet de werking of zichtbaarheid ontnemen van, of verwarring veroorzaken met, bewegwijzering, openbare verlichting en verkeersborden.

  • Met de sponsortekst en/ of logo mag geen connectie gelegd worden met tabak en/ of alcohol. Dit geldt ook voor zaken welke naar oordeel van de gemeente naar vorm of inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

  •  Een sponsorbord mag pas op de rotonde worden aangebracht nadat deze door de gemeente schriftelijk is goedgekeurd.

 

 

news-video
left_image

Contactpersonen en service Onze service maakt het verschil!

img